PROTOZOA പ്രോട്ടോസോവ By : MURALI B

SKU AUdc538 Category
Author

MURALI B

Publisher

DC Books

Category

Short Stories

Additional information

-4%

125.00

3 in stock

നവീനമായ അസാധാരണത്വംകൊണ്ട് ചെറുകഥാചരിത്രത്തോട് ഇടയുന്ന ബി. മുരളിയുടെ കഥകൾ സമകാലീനവായനയോട് ഏറ്റവും ഉന്മുഖമാകുന്നു. കുതിപ്പുശേഷിയുള്ള ഭാഷയിൽ ചരിത്രവും ജീവിതവും പ്രണയവും രാഷ്ട്രീയവും പുതിയ ഭൂമികയിൽ തെളിയുന്നു. പ്രോട്ടോസോവയിൽ ഏകകോശ ജീവിതങ്ങളുടെ വിസ്‌ഫോടനങ്ങളും പ്രണയലോകത്തിന്റെ രഹസ്യമുറികളും കല്പനായാത്രകളുടെ ആകാശങ്ങളും നിറയുന്നു